NMA en línea

Neue Mozart-Ausgabe é unha colección que ten a finalidade de dixitalizar a obra completa de Mozart. Está dividida en nove series e un suplemento: música vocal sacra, música escénica (ópera), cancións e conxuntos vocais, obras orquestrais, concertos para diversos instrumentos, sonatas de igrexa, serenatas e divertimentos, música de cámara e música para piano.