Os intervalos

A distancia entre dúas notas musicais chámase intervalo. Para ter unha idea clara sobre o intervalo estuda este estupendo esquema desenvolvido por Mª Jesús Camino.

Imaxe de intervalos