Piano virtual

Un piano virtual con 4 oitavas, as notas coa nomenclatura inglesa, con todas as tonalidades, cos acordes que se xeran sobre cada grao da escala musical. Moi útil nun encerado dixital para facer exercicios variados de recoñecemento de sons, a escala, as alteracións, as tonalidades, a distribución dos tons e semitons na escala...

Piano virtual