Identifica melodías

Con este aplicativo chamado Pentocto , de Julio Payno, pódese traballar a identificación de melodías. Contén dez melodías, cada unha cunha nota máis ca a anterior. Exercicio interesante!