Cadros dunha exposición - Mussorgsky

Aplicativo feito por Daniel de Benito de Castro sobre catro cadros dos que compoñen a musical exposición realizda por Modest Mussorgsky, Cadros dunha exposición. O autor realizou unha completa guía didáctica que acompaña ao aplicativo, destinado a Terceiro ciclo de Primaria e Primeiro Ciclo da ESO.