Melodía Op 68 nº 1 - Schumann

 A Melodía Op 68 nº1 é unha das obriñas que se estudan ao enfrontarse por primeira vez coa música para piano de Schumann. Pertence ao seu Álbum para a xuventude.