A Rosalía de Castro

A Rosalía de Castro é unha composición para coro mixto a catro voces de Xoán Antón Vázquez Casas, con letra de X.C. Gómez Alfaro.