Invención 13 de Bach

Unha invención de Bach, a dúas voces, a nº 13, moi apropiada nos primeiros cursos de piano para introducirse na interpretación contrapuntística.

Invención XIII by musiescola