Coral BWV 654 - Melodía - J.S.Bach

Esta é a melodía e a tradución sobre a que se basou o coral BWV 654 para órgano de J.S.Bach. Ao mesmo tempo serve de mostra do uso de Google Docs para compartir documentos e inserilos en blogs e webs.

Coral BWV 654