Variación 1 - Variaciones Goldberg

As Variacións Goldberg é unha obra que todo concertista de instrumento de tecla debe afrontar ao longo da súa carreira. Hai moitas versións e interpretacións.

Ofrecemos a partitura da Variación 1