Impertinence HWV 494 - Haendel

Impertinence HWV 494 de Haendel é unha partitura sinxela para instrumento de tecla ideal para iniciarse na arte do contrapunto a dúas voces en mans separadas.

Impertinence HWV 494 - Haendel by musiescola