Música con bolsas de lixo

Os obxectos da vida cotiá poden converterse en instrumentos musicais. Agora tócalle a quenda ás bolsas de lixo. O feito de poder producir sons diferentes con esteas bolsas permite a creación musical con elas como instrumentos. O grupo Percussí o no amósanos unha composición para bolsas de lixo.